Friday, September 5, 2014

ဂ်ပန္အလုပ္သမားအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ အလုပ္သမားေရးရာဌာန ေတြ႕ဆံု ၂၀၁၄-၉-၅
ယေန႔ စက္တာဘာလ ၅ ရက္၊ မြန္းလဲြ ၁း ၀၀ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သုမဂၤလာ
လမ္းရွိ ၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕အစည္း) ရံုးခန္းသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမား
သမဂၢမ်ား စုေပါင္းဖဲြ႕စည္းထားသည့္ JAICA အဖဲြ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ ၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕အစည္း) အလုပ္သမားေရးရာဌာနမွ မမာမာဦး၊ မသက္သက္ေအာင္ ႏွင့္ 
ကိုသားႀကီး တို႔က လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုၾကရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ လက္ရွိ ဖဲြ႕စည္းတည္ရွိမႈ၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားမ်ား၏ အနာဂတ္အေရးကို
 ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။