Thursday, August 21, 2014

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုျပန္ႀကားေရးတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ International Press Institute(IPI) မွ တာ၀န္ခံမ်ား ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၄-၈-၂၁
International Press Institute(IPI) မွ Executive Director Ms. Alsion Bethel McKenzie , Conference Coordinator Ms. Millica Miletic, IPI ၏ ၂၁၀၅ မီဒီယာကြန္ဂရက္အတြက္ပါတနာ
ျဖစ္သူ Mizzima မွ Consultant Editor U Myo Tha Htet တို႔အား အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုျပန္ႀကားေရးတာဝန္ခံဌာနမွဴးျဖစ္သူ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊ ဗဟိုျပန္ႀကား
ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးႀကည္တိုးနွင့္ဦးျမတ္ေက်ာ္ေက်ာ္တုိ႔မွ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္
တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးတြင္လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္
IPI ၏ မီဒီယာကြန္ဂရက္၊ IPI ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ျပန္ႀကားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
 ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာဥပေဒမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို ႏွစ္ဖက္အျမင္သေဘာထားမ်ား ဖလွယ္ႀကၿပီးပြင့္လင္း
စြာေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။