Saturday, August 9, 2014

ခမာနီ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ၂ ဦး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္မ်ား

၂၀၁၄-၈-၉
ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမွာ ခမာနီ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ၂ ဦးကို လူမဆန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳတဲ့ တရား႐ုံးကေန ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းစီ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္က ကေမၻာဒီယားကို ခမာနီတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္အၿပီးမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္ ကေန လူေတြကို အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ေမာင္းထုတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအတြက္ အျပစ္ရွိတယ္ ဆိုၿပီး အမိန္႔ 
ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၁၉၆၂ ႏွစ္ ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းခဲ့သည့္အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီ
ညြတ္မႈကိုပ်က္ျပားေစခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ား ပို၍မ်ားမ်ားလာ
ခဲ့သည္။ျပည္တြင္းစစ္မီးကို မီးရႈိ ့ေပးေသာတရားခံျဖစ္၍  ၁၉၆၂-၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူပိုင္သိမ္း
ခဲ့ရာ ေရနံတြင္းမ်ား၊ဘဏ္မ်ား၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊အိုးအိမ္မ်ားစသည္တို ့ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီး အာဏာ
ကိုဆုတ္ကိုင္ကာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ထူေထာင္၍ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ၂၆ ႏွစ္
ၾကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္႑ာေငြမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို ့
ေရာင္းခ်ကာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းထားျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္႑ာေငြမ်ားကို အလြဲသုံးစား
ျပဳခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သူ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ ၇ ဇူလိုင္ ေက်ာင္းသား
သမဂၢအေဆာက္အဦးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာတရားခံလည္းျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားေသဆုံးခဲ့ရသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းခဲ့ျပီး ျပည္သူအမ်ားအျပား ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံး
ခဲ့ရသည့္ ၈၈၈၈ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံၾကီး ၂၆ ႏွစ္ေျမာက္ခဲ့ေသာလည္း ျပည္သူကိုအၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ယေန ့အထိ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနျပီး ဆက္လက္၍အာဏာရွင္
စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ နည္လမ္းမ်ဳိးစုံသုံးကာ ျပည္သူေတြကို လိမ္လည္လွည့္ျပားလွ်က္ရွိသည္။

စစ္အာဏာရွင္တို ့ သက္ဆိုးရွည္ဖို ့ ရုိဒ္မက္ ၇ ခ်က္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲခဲ့ျပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ (နာဂစ္မုန္တိုင္းၾကားမွ)
အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ၾကီး ဦးသန္းေရြမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္
အပါအ၀င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လူ၀တ္လဲေစခဲ့ျပီး အရပ္၀တ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ကာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေဟာင္းမ်ားဦးစီးေသာ အစိုးရတက္လာခဲ့သည္။အစိုးရအဖြဲ ့ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ့တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ဗိုလ္မွဴး၊
ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ျပန္လည္ခန္ ့အပ္ကာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ စစ္သားၾကီးစိုးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ေနၾကျပီး မ႑ိဳင္ၾကီး ၃ ရပ္မွာ ခ်စားပ်က္စီးလွ်က္
ရွိေနသည္။ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို ့ ေရာက္ရွိေနျပီဟု ထင္ေနသူ
မ်ားရွိေနေသာလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထက္စာရင္ ေျပာင္းလဲမႈတခ်ဳိ ့ရွိေသာလည္း စစ္မွန္တဲ့
ဒီမိုကေရစီကို ေရာက္ရွိဖို ့ မလြယ္ကူလွေပ၊၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံႏွင့္ပါတ္သက္၍ အစိုးရမွ ေကာ္မတီဖြဲ ့
ကာ ျပည္သူ ့ထံ အၾကံျပဳလႊာမ်ား ေတာင္းခံခဲ့ျပီး ျပည္သူအမ်ားစုက ျပင္ဆင္ေပးဖို ့ အၾကံျပဳလႊာမ်ား
ေပးပို ့ခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မတီမွ အုပ္စုဖြဲ ့၍ မျပင္ဆင္ဖို ့ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျပီး ျပည္သူ ့ဆႏၵကို အေလး
အေလးမထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္းလႈမႈ ့အဖြဲ ့အစည္းတို ့ ၾကိဳးစားေနၾကေသာလည္းအခက္အခဲမ်ားကို
ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လူထုသေဘာထား
ေကာက္ယူရာ ၅ သန္းနီးပါးက လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ျပည္သူမ်ား၏
 ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေတာင္းဆိုမႈသည္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး သမိုင္းတြင္ခဲ့ေလျပီျဖစ္
သည္။ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းျပည္ေရာ
 ျပည္သူပါ မႏွစ္နာေစရေအာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ရန္
ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲကာ အစိုးရလည္းမနစ္နာေစရေအာင္ ျပည္သူလည္းနစ္နာမႈ
မရွိေစပဲ တိုင္းျပည္လည္းဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့အလည္သို ့ ျပန္လည္ဆြဲေဆာင္
ခဲ့ျပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္တို ့သည္ သမိုင္းကို ေကာင္းေအာင္ေနတပ္ဖို ့လိုသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္အတြက္
ေစသနာႏွင့္ ျပည္သူ ့အေပၚ ေမတၱာထားဖို ့ လိုအပ္ေပသည္။လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း၊ လူ ့အခြင့္အေရး၊
တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္ အေျခခံဥပေဒကို
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ စံခ်ိန္မွီေအာင္ျပင္ဆင္ရမည္။ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ား၊ဗဟိုဦးစီးမႈစနစ္၊ခရုိနီတို ့
၏ အတၱေလာဘ၊စစ္တပ္မွ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးတို ့တြင္ပါ၀င္ ပါတ္သက္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္၊၊
လက္ရွိ စစ္တပ္မွ အနားယူသြားေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို လက္ရွိအစိုးရမွ အကာအကြယ္ေပး
ထားျပီး ဘုရင္တစ္ဆူသဖြယ္ စံအိမ္ေတာ္ၾကီးမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ အထူး
အခြင့္အေရးမ်ားေပးျပီး ႏိုင္ငံေရးကို ၾကိဳးကိုင္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္စုႏွင့္ မိသားစု ေကာင္းစားေရးကို ထူေထာင္ေနသည္မွာ လကၡာမေကာင္းေပ။ဗုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊဟာ ႏိုင္ငံေရးစုေဆာင္းေငြ
က်ပ္သိန္း ၂၃၀၀ ရရွိျပီး ပင္စင္တလ သိန္း ၁၀၀ ခံစားေနပါတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေမာင္ေအး
ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးစုေဆာင္းေငြ က်ပ္သိန္း ၁၈၄၀ ရရွိျပီး ပင္စင္တလက်ပ္သိန္း ၈၀ ရရွိေနၾက
ပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွလည္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေဆာင့္ၾကည့္ေနၾကျပီး လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို အေရးယူမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ားကို အျပစ္ေပးမႈမ်ား ရွိလာေနျပီး သမိုင္းတစ္ပါတ္လည္ လာေနသည္။

ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ ၈၈၈၈၈ ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံတြင္ စစ္အာဏာရွင္တို ့
၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ အနာဂတ္၏ သားေကာင္းရတနာမ်ား အသက္ေပးသြားခဲ့ရသည္။ထိုသား
ေကာင္းရတနာမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ ယေန ့အခ်ိန္အထိ သားသမီးမ်ား ဆုံးရႈံးခဲ့ရမႈကို မေမ့ႏိုင္ေသး
ေပ၊တပ္ဦးေက်ာင္းသူ မ၀င္းေမာ္ဦးရဲ ့ ဒီမိုကေရစီရမွ အမွ်ေ၀ပါဆိုေသာ မွာၾကားခဲ့မႈကို ယေန ့အထိ
ေမ့မရႏိုင္ေပ။တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္စစ္အာရွင္တို ့၏ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ခံစား
ခံစားေနရျပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသို ့ျပန္လာၾကျပီး ႏိုင္ငံဖြံ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ မိမိတို ့တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ
၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို ့ သမၼတၾကီးမွ ဖိတ္ေခၚထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းျပန္လာျပီး ကူညီလုပ္
ေဆာင္သူမ်ားကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္လွ်က္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ခ်င္သူမ်ားကိုလည္း ဗီဇာပိတ္ပင္
ထားသည္။လက္ရွိတြင္  ျပည္သူေတြအေပၚ ေစာ္ကားကာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ၀န္ၾကီးတစ္ခ်ဳိ ့ကို အစိုးရ
မွ အေရးယူဖို ့ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ (ဒီမိုကေရစီတြင္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာသည္ ျပည္သူ ့ထံမွ ဆင္း
သက္ရမည္ ) အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီဟု ထင္ရွားစြာ ေတြ ့ျမင္ရသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံကိုျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ PR ကို တင္သြင္း၍ ႏိုင္ငံေရးရႈပ္ေထြး
ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္၊ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကို
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ ဖမ္းဆီးေနျခင္း၊မီဒီယာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရးအသြင္
ေဆာင္ေသာ အထိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္း စသည္တို ့သည္ တိုင္းျပည္ကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္
သို ့ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရန္ လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လွ်က္ရွိေနသည္။ထို ့ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မည္သို ့မွ် လက္မခံႏိုင္ေပ၊ ဒီတခ်ိန္ လူထုအုံၾကြမႈေပၚေပါက္
လာလွ်င္ အဆိုး၀ါးဆုံးျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆရသည္။အစိုးရတြင္ တာ၀န္အားလုံးရွိေနျပီး
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ရပါလွ်က္ႏွင့္ အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ေရး ၾကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္
အာဏာရွင္မ်ား အႏၱရာယ္ၾကီးေၾကာင္း ေ၀ဖန္သတိေပးအပ္ပါသည္။

ျမသိန္း