Wednesday, July 9, 2014

အာဇာနည္ေန ့ ဒို ့မေမ့

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား

၂၀၁၄-၇-၉
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (ခ) ဗိုလ္ေတဇ (၃၂) ႏွစ္
 
ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ဒု-ဥကၠ႒ (သို႔) တကယ့္လက္ေတြ႔အားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊၎အျပင္ ထိုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ က်ည္ဆန္(၁၃)ခ်က္သင့္ေသာ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေနရာတြင္ပင္
ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ (၅၄) ႏွစ္

စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာႏွင့္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာ၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး၊သူ႔အသက္

အရြယ္ႏွင့္ဦးေႏွာက္ထဲ ဝင္သြားေသာ က်ည္ဆန္အပါအဝင္ က်ည္ဆန္ (၅) ခ်က္ရရွိသည့္တိုင္
 ေန႔လယ္ပိုင္းအထိ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနေသးသည္။

သခင္ျမ (၄၉) ႏွစ္

လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ အဆုတ္ကိုထြင္းေဖာက္သြားေသာ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေနရာတြင္ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးသည္။

ဦးအဗၺဒူရာဇတ္ (၄၉) ႏွစ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္၊ ပညာေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဝန္ႀကီး၊ ဒဏ္ရာ (၆)ခ်က္ရရွိၿပီးေန

ရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးသည္။(စြန္နီမြတ္စလင္)

ဦးဘဝင္း (၄၆) ႏွစ္

ဦးေအာင္ဆန္း၏အစ္ကို၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးဝန္ႀကီး၊က်ည္ဆန္ဒဏ္ရာ (၈) ခ်က္ရရွိၿပီး ေနရာတြင္ပင္ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးသည္။

မန္းဘခိုင္ (၄၃) ႏွစ္

ဟသၤာတမွ ကရင္လူမ်ဳိးတဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္သိမ္းပိုက္ထားစဥ္က ျပန္လည္ခုခံေတာ္လွန္ရာ၌ပါဝင္ခဲ့သည္။ စက္မႈလက္မႈဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားဌာနဝန္ႀကီး၊ က်ည္ဆန္ (၁၅)ခ်က္ထိမွန္ခဲ့သည္။ ေနရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးသည္။

စပ္စံထြန္း (၄ဝ) ႏွစ္

ရွမ္းျပည္နယ္မွ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး၊ နယ္ျခားေဒသဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံဝန္ႀကီး၊ ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာ

 (၂) ခ်က္ရရွိၿပီး (၂ဝ) ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၌ ေသဆံုးသြားသည္။

ဦးအုန္းေမာင္ (၃၄) ႏွစ္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဌာန၊ ဒုတိယအတြင္းဝန္ (I.C.S) အစီရင္ခံစာတခုကို လာေရာက္တင္သြင္းေနစဥ္ လူသတ္သမားမ်ား၏ က်ည္ဆန္မ်ား ထိမွန္သြားျခင္းခံရသည္။ေနရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးသည္။

ကိုေထြး (၁၈) ႏွစ္

ဦးရာဇတ္၏သက္ေတာ္ေစာင့္၊ မႏၲေလးအနီးရွိ ေတာင္ျပင္သိပၸံရပ္မွ မြတ္စလင္လူငယ္တဦးျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္းမွ ေသနတ္သံမ်ားၾကားရသျဖင့္အနီးရွိ႐ံုးခန္းမွ ေျပးထြက္လာစဥ္ ဆုတ္ခြာေျပးသြားေနေသာ လူသတ္သမားမ်ား၏ပစ္ခတ္ျခင္းကို ခံရသည္။ ဒဏ္ရာ (၄) ခ်က္

ရရွိၿပီး ေဆး႐ံုတြင္ ေသဆံုးသည္။(ရွီအာမြတ္စလင္)
 
လူသတ္တရားခံသမားမ်ား

ဦးေစာ
၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သာယာဝတီၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားသည္။ လူသတ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ဟု 

အစြပ္စြဲခံရသူ၊ သမၻာရင့္လက္်ာႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ၿပီး ဦးေအာင္ဆန္း၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သည္။
သူရိယသတင္းစာကို စတင္ထူေထာင္သူႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလမွ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအထိ နန္းရင္းဝန္၊ ၁၉၄၂ မွ ၁၉၄၆ အထိ ယူဂႏၶာျပည္တြင္
အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ
စာခ်ဳပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သူျဖစ္၍ ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္သူ႔အမႈေဆာင္ေကာင္စီ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၉) ရက္တြင္ အဖမ္းခံရလ်က္၊ စြဲဆိုထားသည့္အတိုင္း အျပစ္ေပးခံရၿပီး၊ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ေမလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ ႀကိဳးေပးခံရသည္။

ေေေ ေမာင္စုိး (ေသနတ္သမား)
မင္းလွၿမိဳ႕မွ ဂဠဳန္တပ္ဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္ၿပီး ဦးေစာ၏ အနီးကပ္ ေနာက္လုိက္ျဖစ္၍ သူ႔ၿခံအတြင္း၌

 ေစာစီးစြာကပင္ ေနထုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ေသဒဏ္ေပးခံရသည္။၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္ေန႔တြင္
ပင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ ေသဒဏ္အစီရင္ခံရသည္။

သက္ႏွင္း (ေသနတ္သမား)
က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မွ ဂဠဳန္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ၏အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သည္။ဦးေစာကုိ အထူးၾကည္ညိဳၿပီး လုံးဝဥႆုံယုံၾကည္ကုိးစားသူျဖစ္သည္။သဒဏ္ေပးခံရသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ေမလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ပင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ ေသဒဏ္အစီရင္ခံရသည္။

ေ ေမာင္စိန္ (ေသနတ္သမား)
ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕မွျဖစ္၍ စစ္အတြင္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဗမာ့တပ္မေတာ္သားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႔သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။သူ႔မိဘမ်ားမွာ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီကုိ လုိလားႏွစ္သက္

သူမ်ားျဖစ္၍ သူ႔ကုိ ဦးေစာ၏ ေနာက္လုိက္ျဖစ္ရန္ သိမ္းသြင္းဆြဲေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေသဒဏ္ေပးခံ
ရသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ေမလ(၈) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္အက်ဥ္းေထာင္၌ ေသဒဏ္အစီရင္ခံရသည္။

ရန္ႀကီးေအာင္ (ေသနတ္သမား)
အသက္ (၁၈) ႏွစ္သာရွိ၏။ အသက္အငယ္ဆုံး ေသနတ္သမားျဖစ္သည္။ဦးေစာတဝမ္းကြဲညီ၏သားျဖစ္သည္။ စတုတၳေျမာက္

ေသနတ္သမား။ လုိအပ္လာသည့္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္က်မွ သူ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ တေဇာက္ကန္းအက်င့္ေၾကာင့္ ေသနတ္သမားအျဖစ္အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေသဒဏ္ေပးခံရသည္။ 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္အက်ဥ္းေထာင္၌ ေသဒဏ္အစီရင္ခံရသည္။

သုခ
လူသတ္သမားမ်ားအား အတြင္းဝန္႐ုံးသုိ႔ဂ်စ္ကားျဖင့္ ေမာင္းပုိ႔ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိအစုိးရ

အထက္တန္းေက်ာင္းမွ (၉) တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးေနာက္က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ဖဆပလအဖြဲ႔၏
 ေငြထိန္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သည္တဦးျဖစ္သည္။ သက္ႏွင္းက သူ႔ကုိဦးေစာႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္စာရင္းတင္ေပးခဲ့သည္။ဦးေစာ၏ ၿခံဝင္းသုိ႔ လုပ္ႀကံမႈမတုိင္မီ ေနာက္ဆုံးေရာက္ရွိလာသူျဖစ္သည္။ ေသဒဏ္ေပးခံရေသာ္လည္း ႀကိဳးေပးမည့္ေန႔ 
မတုိင္မီေန႔ ညေနပုိင္းတြင္မွအလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ (၂ဝ) သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းခံရသည္။

ခင္ေမာင္ရင္
ႀကံရာပါတဦးျဖစ္၍ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕စီးေသာဖုိ႔ဒ္ဆန္ထရပ္ကားကုိ ေမာင္းသူျဖစ္သည္။ ဦးေစာဇနီးသည္

၏ တူေတာ္သည္။ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔အစည္းအေဝးထုိင္ေနေၾကာင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္သေကၤတျဖင့္ သတင္းေပးၿပီး
လူသတ္သမားမ်ား ထြက္ခြာလာရန္အခ်က္ျပခဲ့သည္။ ေသဒဏ္အေပးခံရေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္
အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ (၂ဝ) သုိ ့ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းခံရသည္။

ေ ေမာင္နီ
ႀကံရာပါတဦးျဖစ္၍ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕ႏွင့္လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။ လူသတ္သမားမ်ား ထြက္အေျပးတြင္ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္အကူအညီေပးေရးအတြက္ ေျခာက္လုံးျပဴးေသနတ္တလက္ျဖင့္ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံးအထြက္ဂိတ္ေပါက္မွ ေစာင့္ေနခဲ့ရသည္။ ေသဒဏ္အေပးခံရေသာ္လည္း

အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ (၂ဝ) သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းခံရၿပီး ယင္းသတင္းကုိ သုခႏွင့္တၿပိဳင္နက္
တည္း အသိေပးခံခဲ့ရသည္။

မႈန္ႀကီး
ႀကံရာပါတဦးျဖစ္၍ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႔ႏွင့္လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။အုတ္ဖုိၿမိဳ႕အနီးမွ ေက်းရြာသားျဖစ္ၿပီး

အလုပ္ၾကမ္းသမားတဦးျဖစ္သည္။ ဦးေစာက သူ႔ကုိ အေစခံတဦးကဲ့သုိ႔ ခုိင္းခဲ့သည္။ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔
စည္းေဝးေနေၾကာင္း လူသတ္သမားမ်ားကုိ သူက အခ်က္ျပခဲ့ရသည္။သဒဏ္ေပးခံရသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ ေသဒဏ္အစီရင္ခံရသည္။

ဘၫြန္႔
ႀကံရာပါတဦးျဖစ္၍ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည္။ဦးေစာ၏လူယုံေတာ္ အဓိက ေနာက္လုိက္

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး သူတဦးသာဦးေစာ၏အိမ္အတြင္း ေနထုိင္ခြင့္ရသည္။ အသိဉာဏ္ရွိ၍ အုိးသည္ကုန္းတရား႐ုံးတြင္ စာေရးျဖစ္ခဲ့သည္။သခင္ႏုအားသတ္ရန္ တာဝန္အေပးခံရသည္။ ဘုရင့္သက္ေသ (ေဖာ္ေကာင္) အျဖစ္ဘက္ေျပာင္းထြက္ဆုိရန္ သေဘာတူခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျခအေနအရ သူ႔အားအျပစ္မွခြင့္လႊတ္မႈ အေပးခံရလ်က္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ
ေထာင္ဒဏ္ (၁ဝ)ႏွစ္ႏွင့္ (၆) လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

အာဇာနည္ေန့ကိုမေမ့သင့္ပါ


By အလင္းေရာင္ေစတမာန္