Tuesday, July 15, 2014

တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး စင္တာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းညိွႏုွိင္းစည္းေ၀း

 ၂၀၁၄-၇-၁၅
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဇူလုိင္လ (၁၅)ရက္ေန.ေနလည္(၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္၀န္း အတြင္း
ရွိ ေရးရာအေဆာင္ (အုိင္၁၂)တြင္ က်င္းပသည့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးစင္တာမ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းညိွႏုွိင္းစည္းေ၀းသို ့ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး
ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဳး ဦး၀င္းျမင့္ ၊ ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ေကာ္မတီ
မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲအစည္းမ်ား၊ UNDP  အလွဳ ရွင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္၊၊