Tuesday, July 22, 2014

ျပည္သူ ့အားမာန္ ေရွ ့သို ့ခ်ီ

ဓါတ္ပုံ အာဇာနည္ေန ့တြင္ အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတဲ့ အမိန္႔ အာဏာဟူသမွ်  တာ၀န္ 
အရ  ဖီဆန္ၾကတဲ့ပုံျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၄-၇-၂၂
ျမန္မာႏိုင္ငံ အခုတေလာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး တႏိုင္ငံလုံးလႈပ္ရွားမႈ အသြင္ေဆာင္လာေန
သည္ဟု ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားအရသိရွိရပါသည္။ျမိဳ ့နယ္တိုင္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး
ျမွင့္တင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူမ်ားလည္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္လွ်က္ရွိျပီး ကမၻာ့စံခ်ိန္စံႏႈန္းနဲ ့ မညီ
ညြတ္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္ပုံကိုျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ ျပည္သူမ်ားလိုလားေတာင့္တေနၾကေသာ စစ္မွန္ေသာ
ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိမွာျဖစ္သည္ဟု တာေမြျမိဳ ့နယ္မွ ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုသန္ ့ဇင္
ကေျပာပါတယ္။ လက္ရွိဖြဲ ့စည္းပုံဟာ ျပည္သူေတြ လြတ္လပ္ခြင့္မရွိဘဲ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြမ်ားတယ္
လို ့လည္းဆိုပါတယ္။တိုင္းျပည္ဖြင့္ျဖိဳ းတိုးတက္ခ်င္ရင္ အျမန္ဆုံး အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို ့လိုအပ္
တယ္လို ့သူကဆိုပါတယ္။

မဂၤေတာင္ညြန္ျမိဳ ့နယ္ အသက္ ၆၀ အရြယ္ ဦးသန္းညြန္ ့ကေတာ့ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ အာဏာ
အလြန္အကၽြန္သုံးစြဲမႈေတြကို သူမၾကိဳက္ဘူးလို ့ဆိုျပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြဟာ
ေန ့စဥ္ႏွင့္အမွ် အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရျပီး ဘာသာေရး၊လူမ်ဳိးေရးျပသနာေတြလည္း ျဖစ္ေပၚ
ေနတယ္၊ယေန ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္မႈေတြနဲ ့ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို ့ဆို
ပါတယ္။ျဖစ္ခ်င္တာကေတာ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ဘာသာေပါင္းစုံေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သင့္သင့္ျမတ္
ျမတ္နဲ ့ ျငိမ္းခ်မ္းလုံျခံဳတဲ့ လူေဘာင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖို ့လိုျပီး အာဏာရွင္ေတြ က်န္ရွိေနတာ
က တိုင္းျပည္မတည္မျငိမ္ျဖစ္ရတယ္လို ့ ေျပာပါတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ ဆႏၵကေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ဖို ့ လိုအပ္တယ္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာရမယ္ဆိုရင္ အာဏာရွင္တပိုင္း ဒီမိုကေရစီနဲ ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ
ကိုလိုလားၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအၾကား အျငင္းပြားမႈေတြရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ မတည္ျငိမ္
တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ဳိးကို မလိုခ်င္ၾကတာအမွန္ပါ။  ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု ထူေထာင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ ့ဆႏၵ
ကို ေလးစားၾကတာဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြရဲ ့ အေလ့အထျဖစ္ျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုမႈ၊လူ ့အခြင့္အေရး
ျပည္သူေတြရဲ ့ ဘ၀အာမခံခ်က္ရွိဖို ့လိုပါတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆူပူမႈ၊ေျမသိမ္းခံရမႈ၊ဘုန္းေတာ္
ၾကီးေက်ာင္းမ်ားအသိမ္းခံရမႈ၊အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊လယ္သမားအခြင့္အေရး၊ေက်ာင္းသားအခြင့္
အေရး တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး စသည္တို ့မရွိတာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ညံံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ရျပီး 
အာဏာကို လက္မလႊတ္ႏိုင္ေသာလူတစ္စု၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္တိုင္းျပည္မွာ ျပသနာေပါင္းစုံျဖစ္
ေပၚေနရပါသည္။

အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူ ့ဆႏၵကိုအေလးထားေဖၚေဆာင္ရမည့္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ အေျခခံ
ဥပေဒကို ေရးဆြဲရမည္ ေခတ္ႏွင့္မဆီေလွ်ာ္ေသာ အဂၤလိပ္ေခတ္က ဥပေဒမ်ား က်န္ရွိေနေသးေသာ
ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာေနျပီး ဥပေဒသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈ
မရွိေစရလို ့ ဆိုထားေသာ္လည္း လက္ေတြ ့မွာ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကို အစိုးရက သုံးစဲြေနၾကာင္းသိရွိ
ရသည္။ အေျခခံဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိေစရမည္၊လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား
အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေရး၊တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး စသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ရန္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္။။ေရွ ့ဆက္သြားရမည့္ခရီးကေတာ့ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္း
လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတို ့ ပူးေပါင္းေပါင္း၍ ျပည္သူ ့ဆႏၵကို ေဖၚထုတ္လွ်က္ရွိရာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္
ပါတီမ်ား၊လူ ့မႈ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ား၊ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ပူးေပါင္းပါ၀င္
လာေနၾကျပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကိုလႊတ္ေတာ္သို ့တင္ျပရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူေတြ
ကေတာ့လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျပီး တိုင္းျပည္ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္
ေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လိုလားေတာင့္တေနၾကကာ အာဇာနည္ေန ့မွာ အစိုးရက မတရားပိတ္ပင္
မႈမ်ားျပဳလုပ္တာကို မေၾကနပ္ၾက၍ ျပည္သူ ့ဆႏၵကို ေပၚလြင္ေအာင္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
၍ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ယေန ့ျပည္သူေတြသည္ ႏိုင္ငံေရးအေမွ်ာ္
အျမင္ ရင့္က်က္လာေနၾကျပီး ေျမာက္တိုင္းလည္းမေျမာက္ ေျခာက္တိုင္းလည္းမေၾကာက္ တည္ျငိမ္
၍ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို မိမိတို ့ကိုယ္တုိင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္မွ မိမိတို ့လိုခ်င္သည့္ စစ္မွန္ေသာ
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္လာေနၾကျပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္( ျပည္သူ ့အား
မာန္ ေရွ ့သို ့ခ်ီ )လွ်က္ရွိသည္။ 

ျမသိန္း