Monday, February 10, 2014

ဂ်ာမနီ သမၼတ H.E. Joachim Gauck ဦးဆာင္ေသာအဖြဲ႕ အစိုးရအဖြဲ ့ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း
ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ေတြ ့ဆုံ


၂၀၁၄-၂-၁၀
ဂ်ာမနီျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ H.E. Joachim Gauck ဦးဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ယေန႔
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေေတာ္ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ ဇမၼဴသီရိ ခန္းမေဆာင္တြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္၊ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ဦးလွျမင့္ဦး၊ဦးေဌးျမင့္၊ဦးေအးေမာက္၊ဦးဥာဏ္ေဆြ၀င္း၊ဦးဆိုင္းသီဟေက်ာ္၊ေဒၚခင္ေစာေ၀၊ေဒၚေအးေအးမူ၊ဦးေက်ာ္စိုး၊ဦးတင္၀င္းေအာင္ဦးတင္ေအာင္ေဆြတို႔မွလက္ခံေတြ႔ဆံု
ခဲ့ၾကသည္။

NLD