Saturday, February 15, 2014

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ

၂၀၁၄-၂-၁၅
ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီေဖာ္
ေဆာင္ေရး အတြက္ သတိႀကီးစြာလုပ္ကုိင္ေနေသာ အစိုးရ၏ ေျခလွမ္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ လမ္းဖြင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကမူ ထုိလမ္းမွ တစ္ဆင့္ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေျခတုံခ်တုံပင္ျဖစ္လ်က္ရွိေလ
သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးအဖြဲ႕တုိ႔က ေလ့လာျပဳစုထားေသာ (Doing Business
2014) တြင္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ ႏုိင္ငံ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး အဆင့္ ၁၈၂ တြင္ တည္ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးမွ ေရတြက္လွ်င္ အဆင့္ ၈ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ စီးပြားေရးေလာကမွာ မက္စ္ ေဇာ္ေဇာ္၊ေဇကမၻာ၊ ဦးပိုင္တို ့လို စစ္တပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ
ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ယေန ့အခ်ိန္အထိ စီးပြားေရးေလာကကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္
ျပီး ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႀကိဳးနီစနစ္က ရွိေနေသးေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရတာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾက
တာေတြ ့ျမင္ရပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီစံနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွားလဲ အဓိကအခန္းက႑ကပါ၀င္ေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိစၥဟာလည္း လိပ္ခဲတတင္းတင္းျဖစ္ေနရပါတယ္။ျပည္သူေတြကေတာ့
ျပင္ဆင္ေပးဖို ့ ၉၀%ေက်ာ္က ေတာင္းဆိုထားေသာလည္း အစိုးရက ေရငုံႏႈတ္ဆိတ္ျဖစ္ေနတဲ့အေပၚ
ျပည္သူေတြက မေၾကမနပ္ျဖစ္ေနရျပီး ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ေတြကိုလည္း ျမိဳ ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
ေတာင္းဆိုေနေပမဲ့ ပိတ္ပင္ခံေနရပါတယ္။သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္လာတာ
ေတြ ့ရျပီး စာေပေဟာေျပာခြင့္မ်ားလည္း စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္ကအတိုင္း ပိတ္ပင္ေနတာအခု
တေလာပိုမ်ားလာေနပါတယ္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဟာ အခြင့္အေရးေတြကို လိုသည္ထက္ပိုေတာင္းလာရင္
 ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြျဖစ္လာမယ္လို ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သတိေပးေျပာထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို တက္လွန္ႏိုင္မဲ့ အေျခေနေတြအမ်ားၾကီး
ရွိေနေပမဲ့ လက္ရွိအစိုးရ၏ အာဏာရွင္အေငြ ့အသက္ေတြ ဆက္လက္ရွိေနဆဲမို ့ အဟန္ ့အတား
ေတြျဖစ္ေနရျပီး အာဏာလက္လႊတ္ရမွာကို စိုးရိမ္ၾကီးေနၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ ့ မဆင္မက်င္ေျပာ
ဆိုမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဟာ နာက်ဥ္းမႈမ်ား၊ ခံစားမႈမ်ား မ်ားျပားလာေနတာကို ေတြ ့ရျပီး
အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အကူးအေျပာင္းကာလမွာ ျပည္သူနဲ ့
အာဏာရွင္ေတြ အားျပိဳင္မႈေတြ ၾကီးသထက္ၾကီးလာေနကာ အစိုးရမွ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္လာ
တာကို ေတြ ့ျမင္ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံသူေတြအေနျဖင့္လည္း အေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းမႈ၊ အာမခံမႈ ၊ခိုင္မာမႈ
စသည့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္တာကို ေတြ ့ရွိရျပီး လူတစ္စုေကာင္းစားေရးအတြက္
 စီးပြားေရး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိေနျပီး ရင္ႏွီးျမဳတ္ႏွံသူေတြကို ထိေရာက္စြာအကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္
အေျခခံဥပေဒမ်ဳိးမျဖစ္လာေသးတာေၾကာင့္ အစိုးရ၏ စီပြားေရးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံဖို ့ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား
ထင္သေလာက္ေအာင္ျမင္မႈမရွိတာကို ေတြ ့ျမင္ရပါတယ္။၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ကုပၼဏီၾကီး
မ်ားက ေျခတုံခ်တုံျဖစ္ေနရကာ အေမရိကား၊အင္ဂၤလန္၊ဂ်ာမဏီ၊ျပင္သစ္ စေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား
ကေ စာင့္ၾကည့္ဆဲကာလ အေျခအေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျမသိန္း