Friday, January 3, 2014

ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ ေန ့ ေန ့လည္ (၂)နာရီ အခ်ိန္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာ အတြက္ ညိူႏႈိင္းေဆြးေႏြး

၂၀၁၄-၁-၃
ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန ့ေန ့လည္(၂)နာရီ အခ်ိန္တြင္ အမွတ္(၅၉) အင္းယားလမ္း ကမာရြတ္ၿမိဳ ့နယ္ ရွိ ၿပည္သူလႊတ္ေတာ္ ရန္ကုန္ရံုးခြဲ တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿပည္သူလႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္၊ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ၿပည္ေထာင္စုေရွ ့ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ နိင္ငံေရးဝန္ၾကီး
ဌာန ႏွင့္ UNDP ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းပြဲ သို ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။