Thursday, November 8, 2012

ေခါင္းေဆာင္သစ္ထြက္ေပၚလာမည့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတိီ၏ ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္

၂၀၁၂-၁၁-၈
တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ (၁၈)ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အား ေပက်င္းျမိဳ႔ တီအန္မင္ ရင္ျပင္ရွိ Great Hall တြင္ ယေန႔ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆံုး တရုတ္ႏို္င္ငံအား လာမည့္ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဦးေဆာင္မႈေပးမည့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ခန္႔အပ္မည့္ ကြန္ဂရက္အား ႏို၀င္ဘာ (၈)ရက္ေန႔

မွ (၁၄)ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကြန္ဂရက္သို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂၀၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ဂရက္သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဓိကတာ၀န္မွာ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ (၃၅၀)ခန္႔အား ေရြးခ်ယ္ေရးျဖစ္ျပီး ဗဟိုေကာ္မတီက ေပၚလစ္ဗ်ဴရို အဖြဲ႔၀င္ (၂၅)ဦး ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဗဟိုစစ္ဘက္ ေကာ္မရွင္အား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ေရးုျဖစ္

သည္။ ထို႔အတူ ဗဟိုေကာ္မတီက ေပၚလစ္ဗ်ဴရိုအဖြဲ႔၀င္ (၇)ဦးမွ (၉)ဦး အထိပါ၀င္ေသာ ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိ အျမဲတမ္းေကာ္မတီကိုလည္း ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး ရမည္ျဖစ္ သည္။
ေပၚလစ္ဗ်ဴရို အျမဲတမ္းေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး လက္ရွိတရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ သမၼတ ဟူက်င္ေတာင္းက ဦးေဆာင္မႈေပးသည္။ ယခုကြန္ဂရက္တြင္ ဒု-သမၼတရွီက်င္းပင္အား အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ခန္႔မွန္းထားျပီးအေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ သမၼတရာထူးဆက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ သီအိုရီအရဆိုလွ်င္ တက္ေရာက္ လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
က တရုတ္အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရမည္ ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔
တြင္ ပါတီထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျငိမ္းစား အရာရွိၾကီးမ်ားကသာ ခန္႔အပ္မည့္သူမ်ားကို   ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္