Thursday, September 25, 2014

တရားဥပဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား Mr .Nando Galazzo မွ လာေရာက္ေတြ ့ဆုံ

 ၂၀၁၄-၉-၂၅
စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန ယေန ့ေနလည္ (၁၂း၃၀)့နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀င္း
အတြင္းရွိ တရားဥပဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီေဆာင္ I-12 တြင္အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ေကာ့မွဳးျမိဳ ့နယ္ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒အား Mr .Nando Galazzo မွ လာေရာက္ေတြဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။