Wednesday, September 24, 2014

တရားဥပဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား Mr. GordonCooper ႏွင့္ အဖြဲ (VISA ) မွ လာေရာက္ေတြ ့ဆုံ

 ၂၀၁၄-၉-၂၄
စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန ယေန ့ေနလည္ (၁၂း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀င္း
အတြင္းရွိ တရားဥပဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီေဆာင္ I-12 တြင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ေကာ့မွဳးျမိဳ ့နယ္ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊အား
Mr. GordonCooper ႏွင္ ့အဖြဲ (VISA ) မွ လာေရာက္ေတြဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။