Saturday, September 20, 2014

၂၀၁၅ ကုိမွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖတ္သန္းပါက ျပည္သူလိုခ်င္သည့္
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဟု ေဒၚစုေျပာ

၂၀၁၄-၉-၂၀
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖတ္သန္းႏုိင္ပါ
က ျပည္သူမ်ား လုိခ်င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

၎က “၂၀၁၅ ကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြလိုခ်င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု
တစ္ ခုတည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူ ျဖစ္ပါမယ္လို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔
 ေျပာခ်င္ပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ကရင္ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္တုိင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအတြက္ မျဖစ္မေနျဖတ္သန္းရမည့္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တ သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမရွိဘဲ ဒီမုိကေရစီမရွိ ႏုိင္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။
၎က “ဒါေပမဲ့ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာလည္း မရွိဘူး၊ ေနာက္ရွိ႐ုံနဲ႔လည္းမၿပီးဘူး၊ တျခားဟာေတြ အမ်ားႀကီးလုိအပ္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။
၎က “ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြလိုခ်င္တာနဲ႔အမွ် တာ၀န္ေတြေက်ပြန္ဖို႔လို
တယ္ လို႔ခဏခဏ ပဲေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒါ ျပည္သူေတြနားလည္ ေအာင္ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အခြင့္အေရး
ေတြ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရယူႏိုင္ဖို႔ အတြက္က ကိုယ္က တာ၀န္ေက်တဲ့ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြျဖစ္ ဖို႔လိုပါ
တယ္” ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ကုိင္စြဲထားသည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ ၾကားေစ့ေရးလမ္းစဥ္ကုိလည္း မေမ့ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီဝင္မ်ားအား သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။