Saturday, September 27, 2014

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိမျပင္လွ်င္္ ပါတီရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားရပိုင္ခြင့္မ်ား မရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ညီလာခံတြင္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာၾကား


၂၀၁၄-၉-၂၇
စစ္အစုိးရလက္ထက္က အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္
 ႏိုင္လွ်င္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိမရႏုိင္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိး သားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉ နာရီက ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲဲၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေလးမ်က္ႏွာ ဓမၼာရုံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ရခုိိင္အမ်ဳိးသားပါတီ(Arakan National Party-ANP) ညီလာခံ
 ဖြင့္ပြဲ၌ ထိုသို႕ ေျပာၾကားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူတစ္ရပ္လံံုးသည္ တစ္ခ်ိန္က နဝတ၊ နအဖက ႀကိဳတင္ခ်ေပးလိုက္သည့္ ပံုစံခြက္တစ္ခု တည္းတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ယင္းပံုစံခြက္ကုိ မၿပိဳလဲ မပ်က္စီးေစရန္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုက ကာရန္
ထားေၾကာင္း ပါတီ (ပ) ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီညီလာခံ အဖြင့္အမွွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ယင္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ မၿပိဳလဲ၊ မပ်က္စီးေစရန္ႏွင့္ မျပင္ဆင္ႏုိင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ကာရန္ထားသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ေပၚလာေစရန္
 ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းမ်ား အေနျဖင့္ မည္မွ်ႀကိဳးစားေစကာမူ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ
မျပင္ႏုိင္ ပါက ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိမရႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေအးသာေအာင္က သံုးသပ္ ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔႔ရဲ႕တုိက္္ပြဲဟာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရးပဲ။ ျပင္တဲ့အခါလည္း လုိသေလာက္ပဲ ကြက္ၿပီး ျပင္လို႔မရဘူး။ အစအလယ္အဆံုးျပင္ရမယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အားလံုးသေဘာတူရင္ အသစ္ေရး ဆြဲတာ အေကာင္းဆံုးလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ဆုိသည္။၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံကုိျပင္ဆင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္၍ တုိင္းရင္းသားမ်ား
 ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္ကုိေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကလည္း သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ အဓိက ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ပုဒ္မမွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။
“လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ မတိုင္ခင္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုႀကီးတစ္ခုလံုး ျပဳျပင္ၿပီးသားျဖစ္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္
တုိ႔ ရည္မွန္းတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ဳိး ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မယ္”ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ယင္းအျပင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၆) တြင္ပါရွိေသာ တပ္မေတာ္သည္အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ
အခန္းက႑တြင္ရွိရမည္ဆုိသည့္ တပ္မေတာ္၏ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ကာလတစ္ခုတြင္ ထားခဲ့သင့္ၿပီ
ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၆ ရွိသင့္/မရွိသင့္ဆုိသည့္အခ်က္ကို တပ္မေေတာ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒအရ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆက္လက္သံုးသပ္ေျပာသည္။

ရခုိင္အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(ALD)ႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ပါတီတို႔ပူးေပါင္းထားေသာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP)၏ ပထမ အႀကိမ္ ပါတီညီလာခံကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခရုိင္ရွိ ငပလီၿမိဳ႕ကမ္းေျခတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ မွ ၂၉ ရက္အထိ ၅ ရက္တုိင္တိုိင္ ျပဳလုပ္ေနသည္။

ပထမေန႔အျဖစ္ျပဳလုပ္သည့္ပါတီညီလာခံဖြင့္ပြဲဲအခမ္းအနားကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉ နာရီက ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲဲၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေလးမ်က္ႏွာ ဓမၼာရုံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေန႔လယ္ပုိင္းအစီ အစဥ္ကုိ ယင္းေန႔ေန႔လယ္ ၁ နာရီက သံတြဲခရုိင္ ငပလီၿမိဳ႕၊ လင္းသာရပ္ကြက္ရွိ လင္းသာဘုန္း ေတာ္ႀကီး
ေက်ာင္းဝင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီညီလာခံ ပထမေန႔၏ ေန႔လယ္ပုိင္းအစီအစဥ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္္ပါတီဗဟုိေကာ္
မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာပုဂၢိဳလ္ မ်ားအနက္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္မည့္သူမ်ားကုိ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကသည္။

ညီလာခံမွ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီကုိယ္ စားလွယ္
မ်ားကုိ ပါတီညီလာခ ံဒုတိယေျမာက္ေန႔ျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံ၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ပါတီႏွစ္ခုပူးေပါင္းထားေသာ ရခုိင္အမ်ဳိးသား
ပါတီအတြင္းတြင္ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေၾကာင့္ ညီ ညြတ္သင့္ သေလာက္ မညီညြတ္သည့္အေျခအေန
မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ က်စ္လ်စ္ခုိင္မာၿပီး အမ်ဳိး သားေရးကုိဦးတည္သည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား
အတြက္ ခုိင္မာေသာ အမ်ဳိးသားပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚ လာေစရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ ပါတီညီလာခံကုိက်င္းပ
ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းေန႔ကျပဳလုပ္ေသာပါတီညီလာခံသုိ႔ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားအပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္
 စားလွယ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ကခ်င္အေျခစုိက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(Arakan Army-AA)မွ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္၊ အိႏၵိယအေျခစုိက္ ရခုိိင္ျပည္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(Democratic Party of Arakan- DPA)မွ ဥကၠ႒ဦးထြန္္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အတြင္း
ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဟိန္း၊ တုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

( နိရဥၥရာ- ၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄) / မာန္ယုေက်ာ္ (ေရႊဝေျမ)

ညီလာခံတြင္ (ပ) ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ ႏွင့္ (ဒု) ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ မိန္းခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ( ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)