Tuesday, July 15, 2014

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၄-၇-၁၅
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ (၁၄.၇.၂၀၁၄) ညေန (၅း၀၀)နာရီ
တြင္ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဧည္ရိပ္သာအမွတ္(၂) တြင္တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ.ခ်ဴပ္ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။