Tuesday, February 18, 2014

သိန္းစိန္အတြက္ ဒုတိယအခြင့္အေရးမရွိ

၂၀၁၄-၂-၁၈
ျမန္မာႏိုင္ငံလို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ ဘာသာတရားေပါင္းစုံ ထြန္းကားေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အဓိက႐ုဏ္းကို ဖန္တီးျခင္းမွာ တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲတြန္းပို႕တဲ့
အလုပ္ ျဖစ္တယ္။

သိန္းစိန္အစိုးရအေနနဲ႕ ...
၁။ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အဓိက႐ုဏ္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ။
၂။ ဘာသာေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ။
၃။ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဖို႕ အဟန္႕အတားျပဳဖြယ္ရွိတဲ့ စစ္တပ္ကို ရင္ဆိုင္ဝံ့တဲ့သတၲိ ရွိမရွိ။
၄။ စစ္ဥခြံကေန ေဖာက္ထြက္ၿပီး အတုိက္အခံမ်ား၊တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႕အတူ ရပ္တည္ရတဲ့သတၲိ ရွိမရွိ။

ဆုံးျဖတ္ရေတာ့မယ္။ သိန္းစိန္အတြက္ ဒုတိယအခြင့္အေရးမရွိႏိုင္ပါ။ လက္ရွိအခြင့္အေရးကို အမိအရ အသုံးခ်ၿပီး အလုပ္ႀကီးအကိုင္ႀကီးတစ္ခု လုပ္လိုစိတ္ရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ဖို႕ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို သေဘာထားျပည့္ဝတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး ရဖို႕ မလြယ္ဘူး။
UNFC လို ညီၫြတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို ရဖို႕ မလြယ္ဘူး။ ဒါကို ႏိုင္ငံေတာ္
အတြက္ ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်ပါ။ သမုိင္းကို ပညာလက္နက္နဲ႕ ေရးပါ။ ပဋိပကၡလက္နက္နဲ႕
မေရးပါနဲ႕။
_________________
ဆရာေတာ္အရွင္ရာဝိက (17-2-2014)