Thursday, September 25, 2014

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ မုံရြာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ(တကသ) မ်ားကြန္ရက္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ လႈပ္ရွားမႈ


 ၂၀၁၄-၉-၂၅
၂၄၊ ၉၊ ၂၀၁၄ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ
အေပၚ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ(တကသ)မ်ားကြန္ရက္၊ မံုရြာမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ (Statement) တစ္ေစာင္အား လက္ကမ္းျဖန္႔ေ၀ျခင္း လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္း။
ဒီကေန႔ ၂၄၊ ၉၊ ၂၀၁၄ ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္း ၂ နာရီခြဲခန္႔အခ်ိန္တြင္၊ မံုရြာတကၠသိုလ္၌ (Statement) တစ္ေစာင္အား လက္ကမ္းျဖန္႔ေ၀ျခင္း လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဓိက ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအေပၚ၊
“ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ၏ပညာေရး႑တြင္သာမက တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာႏွင့္ပါ၊ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ (Academic Freedom) ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျငင္းပယ္သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ(တကသ) မ်ားကြန္ရက္၊ မံုရြာမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ “ဟု သိရပါသည္။
ေအးျမျမလြင္(ခ်င္းတြင္းမင္းသမီး)
မံုရြာ