Saturday, August 30, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားဖို ့ ျပည္သူ ့ဆႏၵျပင္းျပ

၂၀၁၄-၈-၃၀
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားဖို ့အတြက္ ျပည္သူ ့ဆႏၵျပင္းျပလွ်က္ရွိျပီး
ရန္ကုန္တိုင္း ျမိဳ ့နယ္တခ်ဳိ ့တြင္ တာ၀န္သိလူငယ္မ်ားမွ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ဆႏၵေကာက္ခံခဲ့ရာ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ စစ္မွန္တဲ့
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုလားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ျမိဳ ့နယ္မွ လူငယ္ေက်ာင္းသား သက္ထြန္းဦး(၁၇ ႏွစ္)မွ လူငယ္ေတြ
အဆင့္ျမွင့္ပညာေရးစနစ္ ထြန္ကားလာဖို ့ စစ္မွန္၍ လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလိုလားပါတယ္
လို ့ ဆႏၵျပဳခဲ့ပါတယ္။

တာေမြျမိဳ ့နယ္မွ ဦးေက်ာ္(၄၇ ႏွစ္)က ျမန္မာႏိုင္ႏိုင္ငံမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး လြတ္လပ္တဲ့ တခါးဖြင့္
 စီးပြားေရးစနစ္မ်ဳိးလိုအပ္တယ္၊စစ္တပ္နဲ ့အစိုးရက စီးပြားေရးအားလုံးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့အတြက္
စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအခက္အခဲရွိျပီး အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေနကာ ျပည္သူေတြစား၀တ္ေန
ေရးအခက္အခဲေတြနဲ ့ၾကဳံေတြ ့ေနရတာေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ကို လိုလားပါတယ္။

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ ့မွ မသီတာ(၃၄ ႏွစ္) က်မတို ့က ျပန္က်ေစ်းသည္ေတြဆိုေတာ့ တေန ့လုပ္မွ တေန ့စား
ရတာမို ့ စီပင္သာယာကို လဒ္ထိုးေနရတယ္။တေန ့စားဖို ့ေတာင္အႏိုင္ႏိုင္ရယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒီထက္
ေကာင္းမြန္တဲ့ စနစ္တခုကိုလိုလားပါတယ္။ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့အာဏာရွင္စနစ္ကို အရမ္းမုန္းတယ္
မၾကိဳက္ဘူး၊စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၾကိဳက္ပါတယ္။

မရန္းကုန္းျမိဳ ့နယ္မွ ဦးသက္လင္း(၆၈) ဦးေလးတို ့က ေရွ ့မီွေနာက္မွီဆိုေတာ့ မဆလလည္းမၾကိဳက္
ဘူး၊အာဏာရွင္လည္းမၾကိဳက္ဘူး ၀န္ထမ္းလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ စနစ္မေကာင္းလို ့ ျပည္သူေတြ စား၀တ္
ေနေရးခက္ခဲေနၾကရျပီး လူတစ္စုသာခ်မ္းသာေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိတဲ့
စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ဖို ့ လိုအပ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားသည္ ဥပေဒစိုးမိုမႈမရွိေသာေၾကာင့္ မႏၱေလးတြင္ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့မႈ၊သာေကတ ေတာင္ပိုင္းမွ လူအုပ္စုမ်ား ရုိက္ပြဲျဖစ္
ပြားမႈ၊စားေသာက္ဆိုင္အတြင္း လူစုက၀င္ေရာက္ျပီး ဓါးထိုးမႈ စသည့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္
ျပည္သူ ့မ်ား ထိပ္လန္ ့တၾကားျဖစ္ေနရျပီး မင္းမဲ့တိုင္းျပည္တဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရမွ တိုင္းျပည္
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကိုလွစ္လွဴ ့ရႈ ့ထားသလိုျဖစ္ေန
ေလသည္။ျပည္သူမ်ားအဖို ့ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားၾကားမွ မိမိတို ့ဘ၀လုံျခံဳေရးကို ေန ့စဥ္ႏွင့္
အမွ်စိုးရိမ္ေနၾကရသည္။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရတြင္တာ၀န္
ရွိျပိး လက္ရွိအစိုးရမွာ တာ၀န္ယူမႈ၊တာ၀န္သိမႈမ်ားအား နည္းေနသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက
 ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္၊အင္ဂၤလန္၊ျပင္သစ္ စသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္   ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ ့မ်ားမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈ လြတ္လပ္မႈရွိမရွိ၊မဲရုံ၊မဲေရတြက္ပုံ၊မဲစာရြက္မ်ားကို စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ထိုႏိုင္ငံမ်ား
၏ စစ္တမ္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသူအမ်ားစုမွာ ျပည္သူ ့ဆႏၵကအဓိကက်ျပီး ျပည္သူအမ်ားစု
က လက္ခံထားေသာ ရုိးသားၾကိဳးစားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိေၾကာင္း
ဒီမိုကေရစီ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့
ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရး၊ပညာေရး၊စီးပြားေရ၊လူမႈေရး၊လယ္ယာေျမ
ျပသနာ၊အလုပ္သမားျပသနာ၊ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား ျပသနာ စသည္တို ့သည္ စနစ္တခု
မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ခါးစီးခံခဲ့ၾကရသည္။လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
တြင္ ျပည္သူမ်ားက ၾကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို လိုလားေနၾကျပီး လူသစ္စိတ္သစ္ စနစ္
သစ္ တခုျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာမွသာ တိုင္းျပည္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ႏွင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု အမ်ားျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိ
သည္။ ျပည္သူ ့ဆႏၵျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကို ရယူႏိုင္ေၾကာင္း အင္အားၾကီးဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏
စစ္တမ္းအရသိရွိရေသာေၾကာင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီအင္အာစုမ်ား အႏိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ား၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ
သိရွိရသည္။

ျမသိန္း