Tuesday, December 16, 2014

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ပထမ ဗဟိုေကာ္မတီ စတုတၳ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန ့သို ့
တက္ေရာက္

 ၂၀၁၄-၁၂-၁၆
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ သီရိခန္းမတြင္ က်င္းပေသာပထမ ဗဟိုေကာ္မတီ စတုတၳ

 အစည္းအေဝးသို နာယကျကီးဦးတင္ဦး ၊ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ႏွင္ ့ဗဟိုအလုပ္အမွဳ.
ေဆာင္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ ျပီးတက္ေရာက္ခြင္ ့ရွိသူ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၁၁ရ ရွိသည္ ့အနက္
၆ဦး ခြင္ ့တုိင္ၾကားျပီး ၁၁၁ဦး တက္ေရာက္သည္၊