Wednesday, November 12, 2014

PR စနစ္ကို ဆန္ ့က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ လွည္းတန္းမွာ ျပည္သူေတြ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

၂၀၁၄-၁၁-၁၂
ရန္ကုန္လွည္းတန္းမွာ PR စနစ္ကို ဆန္ ့က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ျပည္သူေတြက
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။PR စနစ္ဟာ အာဏာရွင္ကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ သက္တမ္း
ဆက္ေပးမသည့္ စနစ္ျဖစ္ျပီးလာမည့္ ၂၀၁၅မွာ ၾကံခိုင္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးပါတီ အရႈံးနဲ ့
ရင္ဆိုင္ရမွာကို စိုးရိမ္ျပီး၊ ျပည္သူေထာက္ခံမႈအားေကာင္းလာေနတဲ့ ျပည္သူ ့ပါတီ
NLD အျပတ္အသတ္အႏိုင္မရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ၾကံတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖစ္ျပီး
ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္း၍ လႊတ္ေတာ္က
ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့တာဟာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ဆန္ ့က်င္
ရာေရာက္ေနျပီး အေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာရွင္မ်ားအလိုက် အသုံးခ်ေနေၾကာင္း ထင္ရွားလာေနသည္။ထိုေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါအားလုံးကို မထိေလးစားလုပ္ရာေရာက္
ေနျပီးအာဏာရွင္မ်ားလႊတ္ေတာ္တြင္ လြမ္းမိုးလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ ့ျမင္ႏိုင္သည္။
PR စနစ္သည္ အိုမင္းရင့္ေရာလာသည့္ ေညာင္ပင္အိုၾကီးကို ေညာင္ေထာက္သကဲ့
သို ့ အသုံးမက်သည့္ အာဏာရွင္မ်ားကို အသက္ဆက္ေပးမည့္ PR ေရြးေကာ္ပြဲ
စနစ္ျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ားကလက္မခံ၊၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေပးဖို ့ တိုင္းနယ္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ျပည္သူ ့ဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္လာေနၾကသည္။


ျမသိန္း