Wednesday, November 12, 2014

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္


 ၂၀၁၄-၁၁-၁၂
ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္၁၀း၃၀နာရီကက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း
အေ၀းသို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

NLD