Thursday, November 6, 2014

အဖြဲ႔ခ်ဳဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲ

အဖြဲ႔ခ်ဳဳပ္ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္သတင္းမီဒီယာမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲ(၅၊၁၁၊၂၀၁၄)တြင္ ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖႀကားအၿပီး ေျပာႀကားေသာ စကား(ဗြီဒီယိုဖိုင္)