Wednesday, October 1, 2014

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ ယေန႔မြန္းလြဲ၁နာရီက ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
NLD