Sunday, October 5, 2014

ေဟာင္ေကာင္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
ေထာက္ခံ

 ၂၀၁၄-၁၀-၅
ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကိုအားေပးေထာက္ခံတဲ့လႈပ္ရွားမႈကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ
ငါးဆယ္ခန္႔က ဗဟာဗႏၶဳလပန္းျခံက လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ေရွ႔မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္