Friday, October 3, 2014

ဘ၀တပါးသို ့ ေျပာင္းသြားေသာ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္၏ တိုင္းျပည္အတြက္ ေမတၱာၾကီးမားလွေသာ မိန္ ့ခြန္း

 ၂၀၁၄-၁၀-၃
ဗမာျပည္ႀကီးကိုၾကည့္လိုက္တဲ႔အခါ ဗမာတစ္ျပည္လံုးကေထာင္က်ေနတယ္လို႔ျမင္တယ္
 ေထာင္က်ေနတာ ဘာေၾကာင့္က်ေနလဲဆိုေတာ့ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ေထာင္က်ေနတာပဲ
ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္