Sunday, October 5, 2014

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ ့ဆုံ

 ၂၀၁၄-၁၀-၅
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးအား ယေန႔ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ နံနက္ ၁၀နာရီက က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ကမန္အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။
ယေန႔အစည္းအေဝးမွ(၁)မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈ

ရွိရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊(၂)ႏုိင္ငံေရးျပသနာမ်ားအားအတူတကြညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈပံုစံျဖင့္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ရန္(၃)စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္လက္တြဲေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔” ( EAPP: Ethnic Alliance Political Parties Working Group) အမည္ျဖင့္ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တစ္ရပ္
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
NLD