Thursday, October 2, 2014

သီတင္းကၽြတ္ကာလ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အမ်ဳိသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဂါရ၀ျပဳကန္ေတာ့

၂၀၁၄-၁၀-၂
ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သီတင္းကၽြတ္ကာလ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အား လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကသည္။