Sunday, November 4, 2012

ေနာ္ေ၀ႏွင့္ဒိန္းမတ္တို႔၏သံတမန္ ပူးတြဲကိုယ္စားလွယ္ရုံးဖြင့္လွစ္

 
ရန္ကုန္၊ႏို၀င္ဘာ ၄

ေနာ္ေ၀ႏွင့္ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ တို႔၏ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံတမန္ပူးတဲြကိုယ္စားလွယ္ ရံုးကို ယေန႔ေန႔လယ္
တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ေနာ္ေ၀၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဒိန္းမတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔က အဆိုပါပူးတဲြကိုယ္စားလွယ္ရံုး ကိုဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္သံရံုးဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ ေနာ္ေ၀ႏွင့္ဒိန္းမတ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏွင့္ဆက္ဆံေရးတိုးျမင့္သည့္အေနျဖင့္အဆိုပါရံုးကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိရသည္။

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ား   ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီးထပ္မံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ေနာ္ေ၀၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကဆိုသည္။

ေက်ာ္ရဲလင္း