Sunday, November 4, 2012

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊ေနာ္ေ၀၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

၂၀၁၂-၁၁-၄
ေနာ္ေ၀ႏွင့္ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ တို႔၏ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံတမန္ပူးတဲြကိုယ္စားလွယ္ ရံုးကို ယေန႔ေန႔လယ္
တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ေနာ္ေ၀၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။