Thursday, October 25, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အာရွႏိုင္ငံမ်ား ေထာက္ခံအားေပးမႈ ျမင့္မားလာေန

၂၀၁၂-၁၀-၂၄
ယေန ့ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္သို ့တက္ေရာက္လာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လက္မွတ္ထိုးသည့္ေနရာတြင္ ေတြ ့ရွိရျပီး သတင္းသမားအေျမာက္အမ်ား
က လိုက္လံ၍ သတင္းယူေနၾကသည္။ႏိုဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပားက ေထာက္ခံအားေပးၾကျပီး ကမၻာ့ လူၾကီး လူငယ္မ်ားက အတုယူဂုဏ္ျပဳရ
ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအျဖစ္ ထင္ရွားေအာင္ျမင္လာေနသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီမ်ားသာမက 
ဘူတန္၊ဖိလစ္ပိုင္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ဂ်ပန္၊ကန္ေဘာဒီယား၊ထိုင္၀မ္၊ေဟာင္ေကာင္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေထာက္ခံ အားေပးလာၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။